Gıda, içki ve tütüne 66,8 milyar lira harcandı

4 Temmuz 2012 Kapalı Yazar: tuidnews

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde yurt içi yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yaptığı harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 9,5 arttı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde yurt içi yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yaptığı harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 243,2 milyar liraya ulaştı. Bunun 66,8 milyar lirasını gıda, içki ve tütün harcamaları oluşturdu.

Bu yılın ilk çeyreğinde ulaşılan 329 milyar 20 milyon liralık Gayri Safi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 74’ü iç tüketimden kaynaklandı. Gıda, içki ve tütün harcamaları dışında tüketimin 48,3 milyar lirası konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlara, 40,8 milyar lirası ulaştırma vehaberleşmeye, 23 milyar lirası da mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine gitti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2012 yılı ilk çeyrekte carifiyatlarla yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yurt içi tüketimi 243 milyar 204 milyon 15 bin lira oldu. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 222 milyar 41 milyon 914 bin lira düzeyindeydi. Buna göre iç tüketimdeki artış yüzde 9,5’i buldu.

Yerleşik hane halklarının yurt içi tüketimi 237,4 milyar lira, yurt dışı tüketimi de 1,4 milyar lira olarak hesaplandı. Yabancıların Türkiye’deki tüketimi de yaklaşık 7,1 milyar lira oldu.

Ülke ekonomisinin yüzde 3,2 büyüme gösterdiği ilk çeyrekte, yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının yurt içi tüketimindeki büyüme oranı yüzde 0,3 oldu.

En fazla pay gıda, içki ve tütünde

Yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının 243,2 milyar liralık yurt içi tüketiminin dağılımına bakıldığında, ilk sırayı yüzde 27,5’lik pay ve 66,8 milyar lira ile gıda, içki ve tütün aldı. Sözkonusu harcamalar, geçen yıla göre yüzde 15,5 arttı. Konut, su elektrik, gaz ve diğer yakıtlardan oluşan harcamalar, geçen yıla göre yüzde 8,4 artarak 48,3 milyar liraya ulaştı. Yurt içi tüketim harcamalarının en büyük üçüncü kalemini ulaştırma ve haberleşme giderleri oluşturdu. Ulaştırma ve haberleşme harcamaları, yüzde 4,5 artarak 40,8 milyar liraya, mobilya,ev aletleri ve ev bakım hizmetleri harcamaları da yüzde 10,8 yükselerek 23 milyar lira oldu.

Hane halkları bu dönemde giyim ve ayakkabı için 13,3 milyar lira, lokanta ve otel harcamaları için 11,6 milyar lira, eğlence ve kültür için 9,9 milyar lira harcadı. Hane halkları yılın ilk çeyreğinde sağlık için 8,6 milyar lira eğitim için 4,4 milyar lira harcama yaptı.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, gıda, içki ve tütün için yaklaşık 9 milyar lira,ulaştırma ve haberleşme için 1,8 milyar lira, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için 3,7 milyar lira, eğlence ve kültür için 1,5 milyar lira daha fazla harcama yapılması dikkati çekti.

Özel sektörün tüketimi yüzde 14,4 arttı

Söz konusu dönemde yatırım-üretim için ayrılan harcamalara bakıldığında, 2011 yılı ilk çeyrekte 8,1 milyar lira olan kamu sektörünün harcamaları yüzde 13,5 oranında artarak 9,2 milyar liraya çıktı. Bu harcamaların, yaklaşık 8,6 milyar lirasını inşaat, 621 milyon lirasını da makine ve teçhizat oluşturdu.

Özel sektörün tüketiminde ise daha belirgin bir artış gözlendi. Tüketim harcaması yaklaşık yüzde 14,4 artışla 55,9 milyar liradan, 64,1 milyar liraya çıktı. Makine, teçhizat bunun 42 milyar lirasını, inşaat da 22,1 milyar lirasını oluşturdu.

Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumunun 64 milyar liradan 73,3 milyar liraya yükselmesi de dikkati çekti.

Söz konusu dönemde devletin nihai tüketim harcamaları da 38,4 milyar liradan 44,4 milyar liraya ulaştı.

TÜİK verilerine göre yerleşik ve yerleşik olmayan hane halklarının cari fiyatlarla (milyon TL) yurt içi tüketimi şöyle oldu:

Kaynak: AA