Fransa’nın Ukrayna Politikası Değişmiyor

1 Temmuz 2008 Kapalı Yazar: admin

Kommersant gazetesine özel demeç veren Vesianne, Ukrayna'da AB'ye yönelik büyük bir beklentinin olduğunu, ancak uluslararası ilişkilerde karşılıklılık ilkesinin esas olduğunu, dolayısıyla Avrupa'nın da Ukrayna'dan beklentilerinin olduğunu vurguladı. Büyükelçi, AVrupa Birliği'nin Ukrayna'dan en önemli beklentisinin, siyasal istikrar olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği ve Üyelik Eylem Planı'na dahil edilmesi konusundaki soruya ise, "Bizim Bükreş Zirvesi'ndeki tavrımızı biliyorsunuz", diyerek karşılık verdi. Sözkonusu zirvede Fransa ve Almanya, ABD'nin bütün ısrarlarına ve Doğu Avrupa ülkelerinin olumlu tavrına rağmen, Ukrayna ve Gürcistan'ın Üyelik Eylem Planı'na alınmalarının erken olduğunu söyleyerek karşı çıkmışlardı. Nisan ayındaki Bükreş zirvesi'nden sonra, Aralık ayındaki NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde Ukrayna ve Gürcistan'ın bu plana dahil edilmeleri olasılığı üzerinde konuşuluyordu. Ancak Fransa Büyükelçisinin sözleri, Aralık ayındaki zirvede de Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO Üyelik Eylem Planı'na dahil edilme konusunda fazla şanslarının olmadığı olasılığını gündeme getiriyor.

(Korrespondent.net)