Fener Patriği, Ukrayna’ya Geliyor

3 Temmuz 2008 Kapalı Yazar: admin

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Fener Rum Patriği’nin, 28 Temmuz’da yapılacak olan kutlamar için yapılan çağrıya olumlu yanıt verdiği bildirildi.

(Korrespondent.net) 

Kiev Prensi Vladimir, 988 yılında Hristiyanlığı resmi din ilan etmiş ve bu tarihten itibaren, putperestlik yasaklanmıştı. Rusların Hristiyanlığı Bizans İmparatorluğu’ndan almaları, kimilerine göre, Rusları (ve önemli ölçüde Ukraynalıları) Batı dünyasından kopartan ve Doğu Avrupa kültür dairesine dahil eden bir gelişme olacaktı. Kiev Prensliği’nin varisi olduğu iddiası ile ortaya çıkan Moskova Prensliği (daha sonraki Rus Çarlığı) ise,  Bizans’ın Türklerin eline geçmesinden sonra, kendisini bizans’ın varisi ilan edecekti.

Öte yandan, Moskova Patrikhanesi ile Fener Rum Patrikhanesi  arasında, ciddi bir güç mücadelesi yaşanıyor. Fener Patrrikhanesi, Ortodoks dünyası içinde mutlak yetkiye sahip olma isteğini sürekli olarak dile getiriyor. Moskova Patrikhanesi ise, kendileri Hristiyanlığı Bizans’tan aldıkları için Fener Patrikhanesi’ne saygılarının olduğunu, ancak Fener’in en fazla "onursal başkan" olabileceğini, yoksa Moskova Patrikhanesi 200 milyon Hristiyan’ı temsil ederken, İstanbul’da yaşayan 2 bin kişilik cemaate sahip Fener Patrikhanesi’nin kendilerine hükmetme yetkisinin olmadığını söylüyorlar. ABD ve AB’nin Fener Patrikhanesi’nin liderlik çabasını açıkça desteklemesi ve bu konuda Türkiye’yi sıkıştırmaları, buna karşılık Rus kilisesini Rusya’nın desteklemesi, konuyu bir uluslararası çatışma haline getiriyor. Ukrayna ise, Ortodoks dünyasının bu iki kutbu arasındaki mücadelenin en sert olarak yaşandığı bölge. 

Ukrayna kilise mücadelesinin siyasetle bağlantısı, kendisini en açık biçimde, 2004’teki Turuncu Devrim esnasında  görülmüş ve bu esnada Msokova Patrikhanesi’nin rahipleri Rusya’ya yakınlığı ile bilinen Viktor Yanukoviç’in mitinglerine, diğer papazlar ise, Viktor Yuşçenko’nun mitinglerine katılmışlardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko, Moskova’nın dini etkisinden uzak bir Ukrayna kilisesi kurmak istiyor ve bu konuda, Fener Patrikhanesi’nden destek almaya çalışıyor. Yuşçenko, bu vesileyle Türkiye’ye her gelişinde, Fener patriği ile bir araya geliyor.  Moskova Patrikhanesi ise, Yuiçenko’nun bu girişimlerinden rahatsız. Moskova Patrikhanesi’nin Ukrayna kolu, bundan iki yıl önce viktor Yuşçenko’ya yazdıkları açık mektupta, "siz bu kilisenin evladısınız, ancak bu kilisenin başı değilsiniz. Bu nedenle, yetki alanınızda olmayan işlere girmeyin", demişlerdi. 

 

(Editör Deniz Berktay)