Emekliliği haketmek işten çıkarılmaya gerekçe gösterilmeyecek

28 Ekim 2011 Kapalı Yazar: admin

haber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emekliliği haketmek işten çıkarılmaya gerekçe gösterilmeyecek

Bursa 1. İdare Mahkemesi, “emeklilik hakkını kazandığı” gerekçesiyle 2011 yılında sözleşmesi yenilenmeyerek işine son verilen 4/C’li sözleşmeli çalışanın açtığı davada çalışanı haklı buldu. Mahkeme, emekliliği hak etmenin işten çıkarmaya gerekçe olamayacağına hükmetti.

ANKA’nın edindiği bilgiye göre, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre 1990 yılından beri TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünde görev yapmakta iken “emeklilik hakkını kazandığı” gerekçesiyle 2011 yılında sözleşmesi yenilenmeyerek işine son verilen Büro Hak-Sen üyesi Fatma Mirzaoğlu adına sendika tarafından açılan davada Bursa 1. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararı sonucu çalışan görevine başlamıştı. Davanın esastan incelemesini tamamlayan Bursa 1. İdare Mahkemesi 29 Eylül 2011 tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verdi.
Kararda, idareye verilen takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılması gerektiği vurgulanarak, söz konusu işlemde verilen yetkinin aşılarak, görevinde başarısızlık veya hizmetine ihtiyaç duyulmadığına dair hukuken geçerli somut bir tespitin olmadığı belirtilirken, davacıya geriye dönük olarak maddi kayıplarının davanın açıldığı 18 Şubat 2011 tarihinden itibaren işletilecek yasal gecikme faizi ile birlikte ödenmesine karar verildi. Bu karar uyarınca, 4/C’li personele çalıştırılmadığı aylara ilişkin ücretleri yasal faizi ile birlikte ödenecek.
-“4/C’Lİ PERSONEL İÇİN ÖNEMLİ BİR EMSAL”-
Söz konusu kararın 1972 yılından beri 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre personel çalıştıran TÜİK’te ilk olduğunu belirten HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, “Bugüne kadar emekliliğini hak ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan binlerce 4/C’li personel bulunmaktadır. Ancak, bundan sonra böyle bir gerekçe ile hiçbir 4/C’li personelin işine son verilemeyecek” dedi.
Çivi, kararın halen 4/C statüsünde çalışan binlerce personel için önemli bir emsal oluşturacağını, 4/C statüsündeki personele yönelik hukuksuz uygulamalara yargı kararları beklenmeden son verilmesini istedi.