DUYURU: TUİD Genel Kurul Toplantısı 19 Mart’ta

28 Aralık 2010 Kapalı Yazar: admin

tuid33TUİD, olağan Genel Kurul toplantısına hazırlanıyor.

 

TUİD Yönetim Kurulu’ndan konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle:

TUİD Üyelerine Duyuru:

TUİD Genel Kurul Toplantısı

TUİD-Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nden bildirilmiştir :

 

Tüzüğümüzün 7.3 maddesi ve Yönetim Kurulu’nun 23 Aralık 2010 tarihli kararı gereğince, Derneğimizin olağanüstü “GENEL KURUL TOPLANTISI”nın 05 Mart 2011 Cumartesi günü saat 10.00’da “Dom Ukraine” Khreschatyk 2, “Dnipro” Otel Karşısı, “Ukrainsky Ças” Salonu’nda, 2/3 çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 19 MART 2011 Cumartesi günü aynı yer ve saatte,çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Gündem

1.  10.00 – 10.30 Kayıt,

2.  10.30 – Türk ve Ukrayna milli marşlarının dinlenmesi,

3.  10.30 – 10.40  Başkanlık Divanı seçimi ve Açılış,

4.  10.40 – 10.55 TC Kiev Büyükelçisi Sn. Ahmet Bülent Meriç’in konuşması,

5.  10.55 – 11.05 TUİD YK Başkanı’nın konuşması,

6.  11.05 – 11.10 TUİD Kharkov Temsilcisi’nin konuşması

7.  11.10 – 11.15 TUİD Kırım Temsilcisi’nin konuşması

8.  11.15 – 11.20 TUİD Odessa Temsilcisi’nin konuşması

9.  11.20 – 11.25 TUİD Khmelnytskıy Temsilcisi’nin konuşması

10.11.25 – 11.55 Yönetim Kurulu’nun İdari ve Mali faaliyet raporunun okunması,

11.11.55 – 12.00 Denetleme Kurulu raporunun okunması,

12.12.00 – 12.15 Sicil Kurulu raporunun okunması,

13.12.15 – 12.25 Okunan raporlar hakkında görüşmeler

14.12.25 – 13.00 Kahve Molası

15.13.00 – 14.00 Yönetim organlarındaki asil ve yedek üyelerin seçimi

16.Dilek ve Öneriler

 

Not1: Genel Kurul Toplantı Usullerini tarifleyen Prosedür No.7 md 02 uyarınca üyelerimizin Genel Kurul’a katılabilmesi için mevcut üyelerimizin 2010 yılına ait ödentilerini; yeni kayıt yaptıracak üyelerin ise giriş ödentileri ve 2010 yılının tamamına ait aidat ödemelerini, en geç 11 Şubat 2011 Cuma günü saat 17.00’ye kadar makbuz karşılığı Dernek Merkezine yatırmaları veya aşağıdaki banka hesabına belirtilen açıklama ile havale etmeleri gerekmektedir: Назва: “Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини” Банківські реквізити:р/р 26009000050001 в ВАТ«КРЕДИТВЕСТ БАНК», МФО 380441, Код ЕДРПОУ 33104799 призначення платежу: “Безповоротна благодійна допомога”

Not2: Dernek Başkanı seçimi Yönetim Organlarının asil ve yedek üye seçimleriyle birlikte yapılacaktır. Başkan adayının ismi listenin ilk sırasında bulunacaktır. Gruplar Yönetim ve Denetim Kurulları ile Sicil ve Disiplin Kurulları için öngördükleri adaylarının isimlerini okunaklı şekilde bir A4 kağıdının tek yüzüne bastırmak ve yeterince adette çoğaltmak suretiyle Genel Kurul seçimlerine iştirak edebilirler. Ya da boş seçmen kağıtlarını doldurmak suretiyle oylarını kullanabilirler. Kurullarda görev yapacak aday isimleri için asgari 3 kişi şartı aranmakta olup asil listelerin tek sayıda olmaları dışında herhangi bir üst sınırlama yoktur.

 

Not3: TUİD Yönetim organlarındaki asil ve yedek üyelerin seçimini ilgilendiren konularda konuşma yapmak isteyenler hangi konuda görüş belirtmek istediklerini belirten bir dilekçeyle Genel Sekreterliğe başvurabilirler. Toplantı günü söz almak isteyenler ise görüşmeler başlamadan önce yazılı dilekçelerini Divan Başkanlığına vermek suretiyle konuşma süresi talep edebilirler. Dilekçelerin elimize ulaşma sırasına ve Divan Başkanının uygun göreceği sürelere göre üyelere söz hakkı verilebilir ya da zaman darlığından dolayı talepleri reddedilebilir.

 

No4: Oylarını vekaleten kullanmak isteyen kişiler kendi pasaport kopyalarının üzerine hangi şahsa vekalet verdiklerini (ilgili şahsın pasaportunda yazılı tam ismi ve seri numarasını da yazıp) imzalamak suretiyle ıslak imzalı orijinalini vekillerine vermeleri gerekmektedir. Keza vekaleten ya da aslen oy kullanacak bütün üyelerin toplantıya pasaportlarıyla gelmeleri şarttır.