Dünya ekonomisi için geri sayım başlıyor

9 Ekim 2012 Kapalı Yazar: tuidnews

Piyasa uzmanları hala krize bir çözüm çıkmamasının ekonomileri ip üzerinde yürüttüğünü belirtirken iyileşme konusunda ilerleme sağlanmadığı bu nedenle de geri sayımın başlayacağı uyarısında bulunuyorlar.

Dünya ekonomisin son dönem özellikle de istihdam tarafında yüz güldüren veriler ile parlak noktası olarak görülen ABD’de durgunluk tehdidi ile karşı karşıya.

Financila Times’ın Brooking Enstitüsü ile hazırladığı son endeksi Tiger (Tracking Indices for the Global Economic Recovery- Küresel Ekonomik İyileşme Endeksleri takibi) dünya ekonomisi için iyileşme çabalarının ip üzerinde olduğu yorumu yapıldı.

Ekonomilere liderlik eden gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G20’de durmun iç açıcı olmadığı kaydedilirken önemli belirsizlik noktasında ABD’de Kasım ayında yapılacak seçimler öne çıkıyor.

Haziran 2011 ile birlikte finans piyasalarında güçlü pozisyonların kaybedildiğini gösteren endekste, bu hafta IMF ve Dünya Bankası’nın Tokyo’da yapacağı toplantılarına Euro Grubu maliye bakanları toplantısı gölge düşürdü. Tokya’da sürdürülebilir büyümenin yollarını arayacak olan uzmanlar Maliye bakanlarının ülkelerin ayakta kalması için yeni arayışları altında kalmış oldu.

Brooking Enstitüsü profesörlerinden Eswar Prasad; politik eksiklikler, karar alma mekanizmalarındaki yavaşlık, kamu alanındaki derin sorunlar ile küresel ekonominin iyileşme imkanının ip üzerinde dengede durmaya çalıştığını kaydetti.

Tiger endeksinde ölçümlenen reel ekonomik aktivite, finansal değişkenler ve güven göstergeleri istatistiksel metotlar ile değerlendirilerek ülke ekonomileri hakkında bilgi verecek şekle getiriliyor.

Prof. Prasad maliye politikası ve finansal sistem tarafında eksiklerin birçok ülkede iyileşme çabalarını baltaladığını belirtirken dünya ekonomisinin çok yakında geri sayıma başlayacağı uyarısında bulundu