Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisi için kara tablo çizdi

30 Nisan 2015 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

0b179d0d5cc30779392ef49f57d46994

Dünya Bankası, Ukrayna’nın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) 2015 yılında yüzde 7,5 oranında azalacağına dair tahmin yaptı. 2014 yılında Ukrayna’nın GSYİH’si yüzde 6,8 oranında azalmıştı.

Dünya Bankası Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Tahminin kötüleşmesinin esas nedeni, ekonominin istikrara kavuşmasını engelleyen, ticari faaliyetleri yok eden ve yatırımcı ve nüfusun güvenini azaltan ülkenin doğusundaki çatışmanın uzaması. Dünya Bankası iktisatçılarının fikrine göre, çatışmanın çözüldüğü, yönetimin ise makroekonomik ve yapısal reformlar düzenlemeye devam etmesi halinde ekonominin yavaş yavaş büyümesi 2016 yılından itibaren mümkün olacak” diye kaydedildi.

Bununla birlikte Dünya Bankası, Doğu Ukrayna’daki çatışmanın kötüye gitmesi halinde 2015 yılında ekonomik düşüşünü olumsuz şekilde etkileyebileceğini belirtti. Ayrıca, üretim gücü ve altyapıya yıkıcı etki, ihracat hacminin azalması, ulusal güvenlik alanına yapılan harcamaların artması, iç tüketimin ve yatırım talebinin azalması gibi etkenler nedeniyle ekonominin iyileşmesi belirsiz süreyle ertelenebileceği ifade edildi.

QHA