Diyalog Avrasya Platformu, Kriz Zamanında Türk – Ukrayna Ekonomik İlişkilerini Ele Aldı

9 Mart 2009 Kapalı Yazar: admin

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Sayın Erdoğan İşcan’ın yanısıra Türkiye’den ve Ukrayna’dan pek çok akademisyen ve gazeteci-yazarın katıldığı etkinlikte TUİD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Yahşi ve TUİD Genel Sekreteri Sayın Larysa Başkan da yer aldılar. Toplantıda katılımcılar, iki ülke ekonomik ilişkilerinin durumunu ve yaşanan krizi ayrıntılı olarak ele aldılar.