Dış Ticaret Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik

12 Nisan 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

Uluslararası Gözetim Şirketi statüsü almak isteyen şirketlerden noter onayı aranmayacak

 

Dış ticaretle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla ”Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü almak isteyen şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ibraz ettiği belge örneklerinde noter onayı aranmayacak. 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM), Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2008/25 No’lu tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. 

 

Tebliğin 2’inci maddesine eklenen fıkraya göre, dış ticaretle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Uluslararası Gözetim Şirketi statüsü almak isteyen şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ibraz ettiği belge örneklerinde noter onayı aranmayacak. 

 

Tebliğin 10’uncu maddesine eklenen fıkraya göre de şubesi bulunan uluslararası gözetim şirketlerinin merkez ve şubeleri, bulundukları bölgelerin DTM bölge müdürlükleri tarafından, tebliğde belirlenen esaslar dahilinde denetlenebilecek. Tebliği 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Dünya Gazetesi