Bugün, Rus, Beyaz Rus ve Ukraynalıların Hristiyanlığı Kabulünün Yıldönümü

28 Temmuz 2009 0 Yazar: admin

Doğu Slav milletlerinden üçünün de atası olarak kabul edilen Kiev Rus Prensliği’nin önde gelen hükümdarlarından Prens Vladimir, 988 yılında Hristiyanlığı Kiev Prensliği’nin resmi dini ilan ederek, o zamana kadar resmi din olan putperestliği yasaklamış ve putları Dinyeper Nehri’ne atmış, daha sonra da Kievlileri Dinyeper Nehri’ne sokarak vaftiz etmişti. Kiev Prensliği’nde Hristiyanlığı kabul eden ilk hükümdarın Vladimir’in babaannesi olan Prenses Olga olmasına karşılık (Olga, Bizans’a giderek vaftiz olmuştu) Olga, Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmeyi denememiş ve oğlu Svyatoslav, putperest kaldığı gibi, tahta çıktıktan sonra da Hristiyanlık üzerindeki baskılarını arttırmıştı. Svyatoslav’ın oğlu Vladimir, gittikçe genişleyen devletinde bütün halkları bir tek mabet etrafında toplamanın devletin merkezileşmesine katkıda bulunacağını düşündüğü için önce yerel tanrıları biraraya toplayıp merkezi bir putperestlik dini yaratmayı denemiş, bunun başarılı olmamasından sonra da, Museviliği, İslamiyet’i, Katolikliği ve Ortodoksluğu incelemiş ve Ortodoksluğun Slavlara en uygun din (ve mezhep) olduğunu düşünerek, Ortodoksluğu resmi din ilan etmişti.

Ruslar, Ukraynalılar ve Beyaz Ruslar açısından en kutsal günlerden biri olarak kabul edilen bugün, Kiev’de dini ayinler yapılıyor. Fakat, aralarında çatışma bulunan Rus Ortodoks Kilisesi ile çeşitli Ukrayna ulusal kiliseleri, birbirlerinden ayrı olarak ayinlerini düzenliyorlar.

 

(TUİD Web)