Bugün “Rusya Günü”

12 Haziran 2008 Kapalı Yazar: admin

Bundan tam 17 yıl önce, 12 Haziran 1991'de, o zamanki Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin parlamentosu, Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan etmişti. Parlamento, Sovyetler birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'u sertçe eleştiren ve Batılı reformların yapılmasını savunan reformcuların denetimine geçmişti ve reformcular, herşeyden önce, Rusya'nın diğer Sovyet cumhuriyetlerini "beslemekten" vazgeçmesini savunuyorlardı. "Hvatait ih kormit – onları beslemek yeter", o dönemin egemen sloganlarından biri haline gelmişti. Rusya parlamentosunun egemenlik ilanı, (egemenlik ilanı, uluslararası ilişkilerde, bağımsızlık ilanının bir adım öncesi kabul edilir),  Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecini hızlandıran olaylar zincirinin en önemli halkalarından biriydi. Sovyet sisteminin çöküşünün kutlandığı ilk günlerde 12 Haziran, "egemenlik bayramı" ilan edildi. 

Ne var ki, kısa bir süre sonra Ruslar, çöken imparatorluğun aslında kendi imparatorlukları olduklarını farkettiler. (Oysa diğer eski Sovyetülkeleri için böyle değildi. Zira diğer eski Sovyet cumhuriyetleri, dağılma sonrasında ekonomik zotrluklar yaşamış olabilirlerdi, ama en azından, Moskova'dan bağımsız olmuşlardı) Yakın çevrelerinde bulunan ve Çeçenistan'dan çok daha fazla "kendilerinden" gördükleri yerler de ellerinden çıkmış ve Yegor Gaydar'ın "şok terapi" programı, ekonomiden toplumsal hayata pek çok şeyi altüst etmişti. Bu ortamda, ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve çevresi de, Sovyetler Birliği'ni dağıtmakla ne kazandıklarını açıklayamıyordu. O nedenle, 1997 yılında bayramın adı, "egemenlik ve demokrasi bayramı " olarak değiştirildi, daha sonra da, "Rusya günü" oldu. Vladimir Putin liderliğindeki Kremlin yönetimi de, Sovyetlerin dağılmasına olan üzüntülerini gizleme gereği duymadılar ve duymuyorlar. Kremlin yönetimi, sosyalist sistemin terkedilmesinden memnun olsa da, çevresindeki ülkelerin artık bağımsız ülkeler olduğunu kabule hazır değil. Putin, 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarında da, "en gerçek bayram budur" diyerek, 12 Haziran türü bayramlardan duyduğu rahatsızlığı gizlemiyor.