Büyükelçimizden, İzyum Belediye Başkanı’na sözde Ermeni soykırımı hakkında mektup

30 Aralık 2009 Kapalı Yazar: admin
bulent_meric_resizeUkrayna’da İzyum Belediye Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımının Devlet Başkanı ve Parlamento tarafından tanınmasını talep etme kararı almasına dair TUİD WEB’de çıkan haberin ardından, Kiev Büyükelçimiz Ahmet Bülent Meriç söz konusu belediyeye bir mektup gönderdi.

Büyükelçiliğimizden TUİD’e İngilizce olarak gönderilen mektubun Türkçe çevirisini sizlerle paylaşıyoruz:

“İzyum Belediye Başkanı Sayın Oleksandr Bozhkov,

İzyum Belediye Meclisi’nin, Ukrayna Devlet Başkanı ve Parlamentosu’ndan sözde Ermeni soykırımını tanımalarını ve kınamalarını talep etme yönündeki kararına ilişkin derin üzüntümü ifade etmek için size bu mektubu yazıyorum.

Bende bu, İzyum Belediye Meclisi’nin söz konusu kararı, aceleyle ve bazı Ermeni kökenli Ukrayna vatandaşlarının etkisi altında kalarak, sağlıklı bir tarih analizi yapma kaygısı taşımadan aldığı izlenimini oluşturdu.

Birinci Dünya Savaşı esnasında Türkler ve Ermeniler arasında yaşanan talihsiz olayların “soykırım” olarak adlandırılması adil olmamakla birlikte, Türklere karşı ciddi bir hakaret niteliğindedir.

Ermenilerin savaş sırasında düşmanla işbirliğine gitmesi neticesinde vuku bulan mevzubahis olaylar yalnızca Ermenilerin değil çok sayıda Türk’ün de ölümüne sebebiyet vermiştir.

Şehrinizin güzel ismi “İzyum” Türkçede de birebir aynı anlamı taşımakta ve “üzüm” olarak telaffuz edilmektedir. Bu bana, anayurtlarımızın, etimolojide yansımasını bulan güçlü kültürel bağlara sahip olduğu fikrini veriyor. İzyum’un, tarihsel gerçekleri hiçe sayarak Türklere karşı bir adımda bulunmasını ve gözü kapalı biçimde Ermenilerin çıkarlarını savunmasını görmek gerçekten üzücü.

Aslı şudur ki, Ermeniler Türkiye’ye yönelik soykırım suçlamasını siyasi hedeflerine ulaşmak için kullanmaktadırlar.

Türkiye, tarihi olayların tarihçiler tarafından somut belgelere dayanarak tanıtlanması gerektiği inancındadır. Bu doğrultuda, benim hükümetim 2005 yılında, tarihin bu dönemine dair gerçeğin ortaya çıkarılması için Ortak Tarihçiler Komisyonu kurulması önerisinde bulundu. Bu öneri henüz Ermeni tarafı tarafından kabul görmedi. Bunun, Ermenlerin hasta niyetlerini açıklığa kavuşturduğu görüşündeyim. Şehrinizin bu art niyetli siyasi manevralara bundan sonra itibar etmemesini temenni ediyorum. Aksi tutum sergilemek Türkiye ve Ukrayna halkları ile hükümetleri arasında var olan dostluk ilişkilerine ters düşecektir.

Bu sebeplerden ötürü, asistanınızdan, söz konusu kararı geri çekmesini ya da en azından uygulanmasını süresiz olarak ertelemesini talep ediyorum.

İleride sizin güzel şehrinizi ziyaret etmeyi ve sizinle şahsen tanışmayı diler, saygılarımı iletir, Yeni Yılınızı ve Noelinizi en içten dileklerimle kutlarım.”

Ahmet Bülent Meriç

T.C Kiev Büyükelçisi

(Çeviri: TUİD WEB)

Mektubun İngilizce orijinali aşağıdadır:

Mr Oleksandr Bozhkov

Mayor of Izyum

Dear Mr. Bozhkov,

I take the liberty to write this letter to you in order to express my profound regret on a decision taken by the City Council of Izyum, to appeal the President and the Verkhovna Rada of Ukraine for their support in recognizing and condemning the so-called “genocide” of the Armenian people by the Ottoman Empire.

Dear Mayor,

It gives me the impression that the Izyum City Council has made this move in a rush and under the influence of some Ukrainian citizens of Armenian origin, without bothering to make a sound analysis of history. The terming of the unfortunate incidents which took place between Turks and Armenians during the First World War as “genocide” is unfair, prejudiced and a serious affront to the Turkish people. The aforesaid conflict situation which arose because of Armenians’ collaboration with the enemy during the war led to the death of not only Armenians but also quite a number of Turks.

Dear Mayor,

Your city’s beautiful name “Izyum” has exactly the same meaning and spelling in Turkish, “Uzum”. This gives me the idea that our homelands must have had strong cultural links which have their reflection in the etymology. It is indeed disappointing to see that Izyum now makes a move against the Turkish people in complete disregard of historical facts and blindly serving the interests of Armenians.

In fact, the accusation of genocide against Turkey has long been a means used by Armenians to meet their political ends.

Turkey is convinced that history should be established by historians based on documented facts. Thus, my Government proposed in 2005 to establish a Joint Commission of Historians to find out the truth regarding that period of history and declared its readiness to accept the conclusions. This proposal has not yet been responded to by the Armenian side. I think only this uncooperative attitude clarifies Armenians’ ill-intentions. It is my wish that your city will not further support these mean political manoeuvres. This would be contradictory to the existing friendly relations between the peoples and the governments of Turkey and Ukraine.

I, therefore, request your assistance, if possible, in retracting the aforementioned decision or at least postponing its execution indefinitely.

Looking forward to visiting your beautiful city and meeting you in person, I take this opportunity to extend to you my warmest regards and best wishes for the New Year and Christmas.

Yours sincerely,

A Bulent Meric

Ambassador