Büyükelçiliğimizin Duyurusu

24 Kasım 2008 Kapalı Yazar: admin

 

 
Ukrayna’da çalışılan sürelerin ülkemizde emeklilik için borçlanma işlemi
yapılırken dikkate alınması konusunda duyuru:

 

Ukrayna’da çalışmış olan vatandaşlarımızın, Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(SGK) emeklilik başvurusu yaparken, Ukrayna’da çalıştıkları sürenin, eksik prim
günleri için dikkate alınması ve bu çerçevede SGK’ya ödeme yapılması ve
emekliliğe hak kazanılması mümkündür. 

Bu ödemenin yapılması için Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi
tarafından “Hizmet Belgesi” düzenlenmesine gerek kalmamıştır.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın, Ukrayna’da çalıştıkları iş yerlerinden
alınan hizmet sürelerini gösterir bonservisleri veya çalışma belgelerindeki
bilgilerin pasaportlarındaki bilgilerle (giriş-çıkış süreleri) doğrulanması
halinde,
"Hizmet Belgesi" düzenlenmesine gerek duyulmadan bağlı
bulundukları SGK İl Müdürlükleri’ne başvurabileceklerdir. (Bu tanım dışında
kalan vatandaşlarımızın, Konsolosluk Şubemiz’e başvurmaları
gerekmektedir.)  

Örneğin, Mayıs 2005 ile Mart 2008 tarihleri arasında Ukrayna’daki bir
firmada çalışmış olan vatandaşımız, pasaportunda bu süreleri Ukrayna’da
geçirdiğini gösterir mühürler bulunuyor ise ve çalıştığı firmadan bu tarihler
arasında görev yaptığına dair yazı almış ise, doğrudan emeklilik 
başvurusu yapacağı SGK İl Müdürlüğü’ne bu belgeleri sunarak borçlanma işlemi
talep edebilir. 
 

Saygı ile duyurulur.

 

Türkiye Cumhuriyeti Kiev
Büyükelçiliği