Ukrayna Beşiktaşlılar Derneği Kuruluyor

6 Eylül 2011 Kapalı Yazar: admin

haber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrayna Beşiktaşlılar Derneği Kuruluyor

Burak Pehlivan’ın öncülüğünde Kiev Tike Restoran’da toplanan, Ukrayna’da yaşayan Beşiktaş taraftarı işadamı veya profesyonel yöneticilerden oluşan grup, daha önceden altyapısını hazırladıkları Ukrayna Beşiktaşlılar Derneği’nin kurulması kararını aldılar.

Toplantıda derneğin resmi kurulum işlemleri için tüzüğün hazırlandığı ve Ukrayna Adalet Bakanlığı’na başvurunun önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.

Toplantıda Burak Pehlivan, Özgür Tonguç Çuhalı, Fatih Şahin, İsmail Kerimov, Kenan Çanaklı, Soner Aydın, Ethem Hiçsönmezler, Vyeçaslav Dincov, Arda Torman, Mert Suntekin, Sonat Kerem, Ali Aliyev, Ahmet Oğuz, Alpan Balkış, Emil Eblemikerimov ve Can Sirman hazır bulunurken; Ekin Uz, Mehmet Çirkin, İsmail Aslanov ve Güngör Bingöl Kiev dışında olmaları nedeniyle organizasyona katılamadılar.

Dernek başkanlığına Burak Pehlivan’ın, muhasip üyeliğe İsmail Kerimov’un, dış ilişkilerden sorumlu üyeliğe Ahmet Oğuz’un oybirliği ile seçildiği toplantıda, Ukrayna’da Beşiktaşlılık duygusunu yaşamak ve yaşatmak için yapılabilecek organizasyonlar, geleceğe yönelik hedefler, derneğin maddi ve manevi yapısı ve mevcut durum tartışıldı.

Türkiye’den çok uzakta dahi kalbindeki Beşiktaş sevgisini sıcak tutan Beşiktaşlılar, başta Dinamo Kiev taraftar derneği olmak üzere yerel taraftar dernekleriyle iletişime geçme kararıda aldılar.

Toplantının sonuç bildirgesinde, önümüzdeki günlerde tüzüğün yayınlanması ve derneğin resmi açılışına müteakip üye kayıtlarıyla ilgili kamuoyuna açıklama yapılacağı belirtildi.

Derneğin web sayfası : www.besiktas.com.ua

haber

Ukraine Besiktas Association Is To Be Established

A group of businessmen and professional managers that live in Ukraine and support Besiktas gathered under the leadership of Burak Pehlivan in Tike Restaurant in Kyiv and they decided to establish the Ukraine Besiktas Association, the infrastructure of which has been previously prepared by them.

At the meeting, it was declared that, the official charter has been prepared for the official establishment procedures of the association and that in following days the necessary application will be made to the Mnistry of Justice of Ukraine.

At the meeting were present Burak Pehlivan, Özgür Tonguç Çuhalı, Fatih Şahin, İsmail Kerimov, Kenan Çanaklı, Soner Aydın, Ethem Hiçsönmezler, Vyeçaslav Dincov, Arda Torman, Mert Suntekin, Sonat Kerem, Ali Aliyev, Ahmet Oğuz, Alpan Balkış, Emil Eblemikerimov and Can Sirman, while  Ekin Uz, Mehmet Çirkin, İsmail Aslanov and Güngör Bingöl could not participate since they were out of Kyiv.

At the meeting, Burak Pehlivan was unanimously elected as president of the association, while İsmail Kerimov was unanimously elected as the bookkeeper member and Ahmet Oğuz was elected as the member responsible for external affairs. On the other hand, at the meeting were discussed the possible organization projects that can be realized in order to enjoy and keep alive the feeling of being a fan of Besiktas in Ukraine, as well as future targets, the financial and moral structure of the association and also the current situation.

The fans of Besiktas, who keep their loves towards Besiktas even very far away from Turkey, have also decided to establish contacts with the local fan associations, especially with the Dinamo Kyiv Fan Association.

In the final declaration, it was stated that, an announcement for the public will be made just after the publication of the charter, just after the official opening of the association.

The web site of the association is available at : www.besiktas.com.ua

Создается объединение болельщиков «Бешикташ» в Украине
На собрании, проведенном в Киеве в ресторане ТИКЕ, во главе с Бураком Пехливаном, принято
решение на базе созданной ранее инфраструктуры создать Объединение болельщиков «Бешикташ»
в Украине, участниками которого станут живущие в Украине бизнесмены или профессиональные
руководители, болеющие за «Бешикташ».
На собрании принято решение подготовить устав объединения и подать на следующей неделе
документы в Министерство Юстиции Украины для официальной регистрации объединения.
На собрании присутствовали: Бурак Пехливан, Озгюр Тонгуч Чухалы, Фатих Шахин, Исмаил Керимов,
Кенан Чанаклы, Сонер Айдын, Этхэм Хичсёнмезлер, Вячеслав Динцов, Арда Торман, Мерт Сунтекин,
Сонат Керем, Али Алиев, Ахмет Огуз, Альпан Балкыш, Эмиль Эблемикеримов и Джан Сирман. Экин
Уз, Мехмет Чиркин, Исмаил Асланов и Гюнгёр Бингёль не смогли присутствовать, так как находились
вне Киева.
На собрании единогласно главой объединения назначен Бурак Пехливан, бухгалтером – Исмаил
Керимов, ответственным за внешнеэкономические связи – Ахмет Огуз. Кроме того, на собрании
обсуждались такие вопросы, как проведение в Украине мероприятий, направленных на то, чтобы
почувствовать себя настоящим болельщиком Бешикташа и передать эти ощущения другим, планы на
будущее, финансовая и идеологическая структура объединения и нынешнее положение дел.
Болельщики «Бешикташ», которые не смотря на то, что находятся далеко от Турции, хранят в сердцах
любовь к «Бешикташу», приняли решение наладить сотрудничество в первую очередь с объединением
болельщиков «Динамо» и другими местными объединениями болельщиков.
Подводя итоги собрания, приняли следующие решения: в ближайшее время подготовить устав
объединения, провести официальную регистрацию объединения и сообщить о создании объединения
потенциальным участникам.
web-страница объединения: www.besiktas.com.ua