BİLDİRİ :Saygıdeğer TUİD Üyeleri ve Türk Toplumu’ nun Değerli Bireyleri

25 Temmuz 2011 Kapalı Yazar: admin
haber

Saygıdeğer TUİD Üyeleri ve Türk Toplumu’ nun Değerli Bireyleri,

TUİD Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği 6. TUİD Genel Kurulu 30 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleşecektir.

Kurulduğu 2004 yılından günümüze Ukrayna’daki Türk toplumunun takip ettiği derneğimizin Mart ayındaki seçimden bugüne kadar geçirdiği süreçte Ukrayna Türk toplumu için önemli bazı firma ve şahıslar TUİD üyeliğinden ayrılmıştır.

Bu firma ve işadamlarının, ayrıca henüz derneğimize üye olmayan işadamlarımızın derneğe kazandırılması yeni oluşacak yönetimin en öncelikli sorumluluk ve yükümlülüğüdür.

Ayrıca, şubelerin özlük haklarının düzenlenmesine dönük tüzük ve/veya yönetim kurulu kararları çerçevesinde gerekli değişikliklerin yapılması gerekliliği de açıktır.

Dernekteki birlik ve dirliğin yeniden sağlanması için yeni oluşacak yönetim hukuk kuralları ve kamu vicdanı çerçevesinde her türlü girişimde bulunmalıdır.

30 Temmuz’da seçilecek yeni yönetimin 3 Aralık 2011 tarihinde, derneğe yeni katılımlar ve dönen üyelerle birlikte bir genel kurul toplamasının, dernekte birliğin sağlanması adına bir zorunluluk olduğunu ifade etmeyi bir yükümlülük addediyoruz.

Saygılarımızla,

30 Temmuz 2011 seçimlerinde aday olan TUİD Yönetim Kurulu Üyeleri