Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan İyimser Öngörüler

11 Kasım 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ukrayna Ekonomisi Mayıs ayında öngördüğü tahminlerini değiştirdi.

 

EBRD tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan Ukrayna raporunda, yıl sonu ekonomik büyüme oranı öngörüsü %5,8’den %6,9’ yükseltildi.

 

 

 

2008 Yılında Ukrayna ekonomisi için %6’lık büyüme öngören EBRD, 2007 yılı enflasyon rakamı olarak %11,5, 2008 için ise %11,7’yi işaret etti.

 

Avrupa imar ve Kalkınma Bankası’nın Amacı

 

Avrupa imar ve Kalkınma Bankası’nın (AİKB) kuruluş amacı, eski Doğu Bloku’nun pazar ekonomisine geçiş sürecine yardımcı olmak ve bu ülkelerde pazar ekonomisine geçişten kaynaklanacak mali ve ekonomik sıkıntıları uzun vadeli kredi ve hibe yardımlarıyla en aza indirerek, ekonomik alt yapıyı hazırlamaktı. 90’ların başında bölgede birbiri ardından ortaya çıkan etnik çatışmalar sonucu AİKB’nin üstlenmiş olduğu ekonomik misyon çehre değiştirdi.

Uluslararası bir anlaşma ve kurucu bölge niteliğinde olan AİKB Anlaşması’nın 1. maddesinde AİKB’nin amacı:

“”Ekonomik ilerleme ve İmarda Banka’nın amacı açık pazar odaklı ekonomilere geçişi sağlamak ve çok partili demokrasi, çoğulculuk ve pazar ekonomisi ilkelerine bağlı ve bunları uygulayan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde özel ve girişimci inisiyatifleri teşvik etmektir.

şeklinde ifade edilmektedir. AİKB bu amacını. Orta ve Doğu Avrupa ‘da üretim gerçekleştiren girişimlere kredi ve teminat tahsis ederek yerel özel sektör girişimlerine veya özelleştirme aşamasında bulunan devlet teşekküllerine sermayedar olarak katılarak bunun yanısıra devlet tekelini merkezi olmayan yapılanmayı ve özelleştirme de dahil yapısal ve Sektörel ekonomik reformların uygulanması amacıyla teknik yardım eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayarak gerçekleştirir.

 

 

Ukrainski Novini

“Avrupa imar ve Kalkınma Bankası’nın Amacı ”

Kaynak: Gaye Larisa Özyüncü’nün Makalesi’nden