Avrupa Birliği Üyeliğine Daha Çok Var

22 Mayıs 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Bu sözler Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Başkanı   Rene van der Linden’e  ait. Ukrayna’daki politik krizin çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla Ukrayna’ya gelen Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Başkanı, Ukrayna’nın AB üyesi olması için katetmesi gereken uzun bir yolu bulunduğunu söyledi.  Rene van der Linden,  Ukrayna’nın AB üyeliği ile ilgili olarak sorulan bir soruya şu yanıtı verdi.

”Avrupa Birliği Ukrayna’nın durumunu görüşüyor. Ancak AB’nin önünde Avrupa Anayasası’nın oluşturulması gibi önemli bir problem bulunuyor. Siz sanki Avrupa Birliği üyesiymişsiniz gibi tüm kanunlarınızı Avrupa standartlarına ulaştırın. Bunu yapın ki üyelik konusunda sizin önünüze somut engeller konulmasın.”

RBK Ukraine