Anket: Ukraynalılar ahlaki değerlere nasıl bakıyor?

16 Aralık 2009 Kapalı Yazar: admin
halkyol11Gorşenin Enstütüsü adlı kuruluş, yaptığı anketle Ukraynalıların ahlaki değerlere bakışını araştırdı.

Ankete katılanların çoğunluğu (yüzde 60) Ukrayna toplumunda bugün ahlak düzeyinin çok düşük olduğunu savundu. Tersini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 3,8.

Anket katılımcılarının büyük çoğunluğu (yüzde 82,3) aile kurumunun ahlaki değerlerin çekirdiğini oluşturduğunu söylerken, yüzde 36,8’i kilisenin, yüde 29,1’i eğitim kurumlarının, yüzde 27,4’ü devletin, yüzde 26,3’ü medya ve sinemanın, yüzde 19,4’ü edebiyatın toplumda ahlaki değerlerin oluşumunda temel işlevi gördüğünü savundu.

“Toplumda ahlaki değerler açısından en çok nelerden şikayetçisiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle sıralanıyor:

Uyuşturucu kullanımı: yüzde 62,4
Alkolizm ve ayyaşlık: yüzde 61,9
İnsan ilişkilerinde kabalık: yüzde yüzde 58,7
Yolsuzluk: yüzde 56,1
Zengin yoksul uçurumu: yüzde 43,2
İhtiyarlara karşı saygısızlık: yüzde 42,7
Başkalarının dertlerine karşı ilgisizlik: yüzde 35,7
Fahişelik: yüzde 30,2
Medyanın yozlaşması: yüzde 22,4
Boşanma oranlarının yüksekliği: yüzde 21,8

“Hayatta en önemli şey sizce ne?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

Sağlık: yüzde 78,7
Maddi doyum: yüzde 72,4
Mutlu bir aile yaşamı: yüzde 49,2
Huzurlu bir iş yaşamı: yüzde 37,2
Ülkede istikrar: yüzde 34,8

(podrobnosti.ua)