6387 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanındaİşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24 Ocak 2013 Kapalı Yazar: tuidnews

6387-turkiye-cumhuriyeti-hukumeti-ile-ukrayna-bakanlar-kabinesi-arasinda-bitki-koruma-ve-bitki-karantina-alanindaisbirligi-anlasmasinin-onaylanmasinin-uygun-bulunduguna-dair-kanun

KANUNT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KABİNESİ

ARASINDA BİTKİ KORUMA VE BİTKİ KARANTİNA ALANINDA

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6387 Kabul Tarihi: 10/1/2013

MADDE 1 – (1) 22 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/1/2013

 

EK BİLGİ

24/01/2013 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası

Tarih>Kaynak