2015 Sezonu Ukrayna Tarımında Nasıl Bir Yıl Olacak ?, Ali Bulut

30 Nisan 2015 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

bobovye-460721

2014-15 sezonunda Ukrayna’nın tahıl rekoltesinin 53 MMT civarında olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezona göre rekoltedeki yaklaşık 8-10 milyon tonluk bu düşüşte en önemli iki etkenin kışlık ekinlerin sonbaharda olumsuz hava koşullarından etkilenmesi ve ülkedeki kargaşa ve ekonomik sebeplerden dolayı gübre bulunamaması veya çiftçinin gübre satın alamaması öne çıkıyor. Bunun sonucu ve diğer sebeplere bağlı olarak buğday rekoltesinin 21 MMT’a, mısırın ise 24 MMT’a düşeceği tahmin ediliyor. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere rekoltede en büyük düşüş mısır mahsulünde olacak gibi. Mısırın son iki yıldır artık eskisi kadar karlı olmaması sebebi ile bu sezon mısır ekilecek alan miktarında da düşüş bekleniyor.

Rekoltedeki bu düşüşe paralel olarak ihracatında 29-30 MMT’a düşeceği tahmin ediliyor. Hatırlanacağı üzere ihracat geçen yıl 34 MMT olmuştu. Ayrıca, bu yıl iç piyasada tahıl tüketimininde düşmesi bekleniyor.

Rakamlardaki bir düşüş beklentiside yemlik sektöründe. Yemlik mahsüllerin iç piyasadaki tüketiminin bir önceki yıla göre %7-8 civarında düşeceği tahmin ediliyor. Bu düşüşün sebebi sadece rekolteki düşüş değil aynı zamanda ülkedeki sığır ve diğer büyükbaş hayvan sayısının azalmasına bağlı. Bir yıl öncesi ile mukayese edildiğinde sığır sayısının %9, domuz sayısın %4, kümes hayvanları sayısında ise %5 oranında bir düşüş gözlenmekte.

Geçtiğimiz yıllarda düşük fiyat, uygun lojistik ve GDO’suz ürünleri ile uluslararası piyasalarda önemli bir avantaja ve yere sahip Ukrayna son bir yıl içerisinde bölgedeki siyasi, ekonomik ve coğrafi değişikliklere bağlı olarak bu avantajlarını önemli ölçüde kaybetti.

Rusya ile konflikt halindeki Kırım’da ise bu yıl rekoltenin 1 MMT’un altında olması beklenirken bölgenin geçmiş yıl rekoltelerine oranla rekoltede çok önemli bir düşüş gözlemlenmekte.

http://bulutali.com/