2012 Mart ayı itibariyle dış borç stoku!

30 Haziran 2012 Kapalı Yazar: tuidnews

Üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanan Türkiye Net Dış Borç Stoku, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında duyuruldu.Türkiye’nin dış borç net stok rakamları şöyle:

Türkiye net dış borç stoku, 2012 Mart sonu itibarıyla 197,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.Buna göre, Türkiye net dış borç stoku, 2012 Mart sonu itibarıyla 197,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 2012 yılı birinci çeyreği sonu itibarıyla 318,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 207,6 milyar dolar ile yüzde 65,2 ve kamu kesimi borçlarının payı 100,9 milyar dolar ile yüzde 31,7 oldu. Merkez Bankasıborçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 9,7 milyar dolar ile yüzde 3 gerçekleşti.

Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluştu.

Merkezi Yönetim Borçları, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli 1, 2 ve 3 sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşan Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku, 2012 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 81,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu miktarın 49,3 milyar dolar tutarındaki kısmı uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Diğer Kamu Kuruluşlarının Borçları, merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar,kamu bankaları, KİT’ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2012 birinci çeyrek sonu itibarıyla 19,2 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

Özel Sektör Dış Borçları

Kısa Vadeli Özel Sektör Dış Borçları, 2012 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla kısa vadeli özelsektör dış borcu 78,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar içinde bankacılıksektörünün payı 46,9 milyar dolar oldu.

Uzun Vadeli Özel Sektör Dış Borçları, özel sektörün 2012 yılı birinci çeyreği itibarıyla orta-uzunvadeli dış borçları 129,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlar 81,7 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.

Merkez Bankası Borçları, TCMB uzun vadeli dış borçları, 2012 yılı birinci çeyreğinde 8,4 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 1,3 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

Kur etkisi, dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin dolar cinsinden ifade edilmesidir. Bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açıyor. Bu çerçevede, 2011 Aralık-2012 Mart döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 4,7 milyar dolar tutarında artış gösterdi.

Kaynak: AA