2009 Bütçe Tasarısı, Parlamentoya Sunuldu

24 Aralık 2008 Kapalı Yazar: admin

Tasarıda, 2009 yılında devlet bütçesinin gelirlerinin 237
milyar 547 milyon 160 bin sekizyüz hrivna olması öngörülürken, bunun içinde
genel bütçeli kuruluşların gelirlerinin 182 milyar 314 milyon, özel bütçenin
ise, 55 milyar 233 milyon hrivna olması tasarlanıyor.

2009 yılında devlet bütçesinin giderlerinin ise, 265 milyar 627
milyon 100 bin hrivna olması öngörülüyor. Bunun içinde genel bütçenin
giderlerinin 188 milyar 558 milyon 583 bin hrivna, özel bütçenin giderlerinin
ise 77 milyar 68 milyon 516 bin hrivna olması öngörülüyor.

Diğer taraftan, bütçe açığının üst limitinin, 31 milyar hrivna
olası öngörülmekte.

IMF ile imzalanan stand by anlaşması, 2009 bütçesinin,
bankalara yapılan desteklerin haricinde, tamamen denk olmasını şart koşuyor. 

 

(Liga.net – TUİD)